Velkommen innom!

Som lita jente fann dei meg ofte sovane oppå ein kommode eller under sofaen. Eg var høgt og lågt, eg ville utforske, teste og skape. Eg er ikkje så annerleis no, 39 år etter.

Skapartrangen  og rastlausheta er stor. All fritid blir brukt til å utfalde meg enten fysisk eller kreativt. Eg trenar håndbalanse, skriv tekstar, poesi og komponerer bilete.

På Instagram finn de meg under namnet @solfure der eg delar eigenskrivne tekstar og poetiske bilete. I 2018 samla eg mykje av dette i ei bok som eg dedikerte til den humanitære hjelpeorganisjasjonen Dråpen i Havet. Til no har boka solgt for 500 000 kr og alle pengane er donert vidare til flykningekrisen i Hellas gjennom Dråpen i Havet. Boka kan kjøpast på Vipps nr 537591. (230 kr inkl porto)

I tillegg til å dele tankar og bilete på Instagram arrangerer eg også ulike opplevelsesturar, workshop og kurs. Eg er opptatt av å få fram det gode i menneske og få dei til å tru på seg sjølve. På turane mine er dette sentralt, men også at vi skal NYTE mest mulig!

Sjekk ut fana "kommande arrangement" for å bli med meg på tur.

Foto: Jostein Vedvik