Velkommen innom!

Som lita jente fann dei meg ofte sovande oppå ein kommode eller under sofaen. Eg var høgt og lågt, eg ville utforske, teste og skape. Eg er ikkje så annleis no, 40 år etter.

Skapartrangen  og rastlausheta er stor. All fritid blir brukt til å utfalde meg enten fysisk eller kreativt. Eg trenar håndbalanse, skriv tekstar, poesi og komponerer bilete, alt dette gjerne i kombinasjon. Eg veit ikkje om denne forma for kunst har noko navn, eller om det i det heile tatt er kunst, men det er ikkje så nøye. Eg trivast med å få uttrykke meg, og poster dette på Instagram, kor de finn de meg under namnet Solfure

I 2018 samla eg mykje av materialet i ei bok som eg dedikerte til den humanitære hjelpeorganisasjonen Dråpen i Havet. Til no har boka solgt for 650 000 kr og alle pengane er donert vidare til flyktningekrisen i Hellas. "100 Dagar Utan Deg" kan kjøpast i nettbutikken min.

30. oktober 2020 kom også "Dropar av sol", som er ei ny samling av tekstar, dikt og bilete med poetiske undertonar. Boka er gjeve ut på Selja forlag og kan bestillast i nettbutikken.

I tillegg til å dele tankar og bilete på Instagram arrangerer eg også ulike opplevingsturar. Eg er opptatt av å få fram det gode i menneske og få dei til å tru på seg sjølve. På turane mine er dette sentralt, men også at vi skal NYTE mest mulig!

Sjekk ut fana "arrangement" for å bli med meg på tur.

Foto: Jostein Vedvik